Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Dzieje biurokracji. Tom VI

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 60,00 zł 60.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści:

 

Wstęp

T. Bykowa, A. Górak, G. Smyk

 

Teoria

 

Zbynek Svitak

(Masarykova Univerzita, Brno)

Przemiany struktur aparatu biurokratycznego na przykładzie Moraw

 

Игорь Андреевич Исаев

(Российский государственный юридический университет, Москва)

Biurokracja i rewolucja: niebezpieczne związki

 

Татьяна Александровна Быкова

(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)

Актуальные вопросы российской государственной политики в сфере документационного обеспечения управления

 

Krzysztof Skupieński

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Od metod dyplomatyki ku metodologii badań nad dokumentowaniem. Luciana Duranti o fakcie, akcie i dokumencie w biurokracji

 

Małgorzata Augustyniak

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Nowe technologie w funkcjonowaniu polskiej administracji

 

Paweł Polaczuk

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Współczesne problemy administracji w ujęciu Juergena Habermasa

 

Edyta Sokalska

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Biurokracja w ujęciu Cyrila N. Parkinsona

 

Людмила Николаевнa Варламова

(Российский Государственный Гуманитарный Университет, Москва)

Понятийный аппарат управления документами как инструмент власти и управления

 

Andrzej Gaca

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Reformy ustrojowe i prawne w Szwecji (XVI-XVIII w.), jako wzorzec dla reform Piotra I

 

Zbigniew Naworski

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Biurokracja pruska w XVIII wieku – na drodze ku Weberowskiemu ideałowi

 

Анастасия Юрьевна Конькова

(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)

Государственная бюрократическая служба в видах и формах документов ХVIII – начало ХХ веков

 

Малика Султановна Арсанукаева

(Всероссийский государственный университет юстиции, Москва)

Сельское (аульное) управление в горских районах Северного Кавказа и его особенности (XIX — начало XX веков)

 

Светлана Александровна Глотова

(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)

Документы государственных органов XIX века, как инструменты управленческой деятельности

 

Alicja Kulecka

(Uniwersytet Warszawski)

Uczony i urzędnik – Fryderyk Skarbek w świetle własnych wspomnień i wybranych publikacji

 

Anna Dymmel

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Biurokraci i książki. Lektury urzędników w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku

 

Петр Владимирович Акульшин

(Рязанский государственный университет)

«Просвещенная» бюрократия в первой половине XIX века и проблема реформирования России

 

Paweł Wolnicki

(Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa)

Administracyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania kasy miejskiej w Królestwie Polskim

 

Joanna Machut-Kowalczyk

(Uniwersytet Łódzki)

Naczelnik Powiatu jako adresat raportów na podstawie praktyki piotrkowskiej, do 1866 roku

 

Татьяна Николаевна Кандаурова

(Российский Государственный Гуменитарный Университет, Москва)

Документальный корпус департамента военных поселений в России

 

Małgorzata Osiecka

(Archiwum Główne Akt Dawnych)

System kancelaryjny komisji rządowych Królestwa Polskiego (1815-1867)

 

Paulina Kamińska

(Uniwersytet Łódzki)

Obwieszczenie administracyjne o rzeczach znalezionych lub odebranych w świetle praktyki w Królestwie Polskim, w latach 1816-1830

 

Paweł Cichoń

(Uniwersytet Jagielloński)

Centralne władze administracyjne Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815-1846) ... 307

 

Валерий Леонидович Степанов

(Институт экономики РАН, Москва)

Валериан Алексеевич Татаринов – реформатор системы государственного контроля в имперской России

 

Tomasz Kruszewski

(Uniwersytet Wrocławski)

Medyczne i administracyjne zadania służby zdrowia w prowincjonalnych zakładach leczenia psychiatrycznego na Śląsku w XIX i pierwszej połowie XX wieku

 

Przemysław Marcin Żukowski

(Uniwersytet Jagielloński)

Od profesora do urzędnika. Sekretarze Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w drugiej połowie XIX wieku i w początkach XX wieku

 

Kristīne Ante

(Univerzita Karlova, Praha)

Роль министра внутренних дел Российской империи Петра Александровича Валуева (1861-1868) в решении межконфессиональных конфликтов и утверждении идеи свободы совести в Прибалтийских губерниях

 

Mariusz Nowak

(Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)

Koncepcja polonizacji administracji Królestwa Polskiego w poglądach lidera obozu ugody Aleksandra Wielopolskiego (w świetle memoriałów politycznych z lat 1861-1862)

 

Giennadij Filippowicz Matwiejew (Московский Государственный Университет)

Jan Kozłowski (Końskie)

Projekt reorganizacji magistratu Warszawy z 1869 roku

 

Maria Korybut-Marciniak

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Kariery urzędnicze mieszkańców ziem litewsko-białoruskich w aparacie administracyjnym Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku (wybrane przykłady)

 

Елена Сергеевна Кравцова

(Курский государственный медицинский университет)

Организация медицинского обслуживания населения в дореволюционной России и этические принципы врачей

 

Jacek Legieć

(Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)

Dyskusja na temat utworzenia ziemstw w Kraju Południowo-Zachodnim w końcu XIX wieku

 

Stanisław Wiech

(Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)

Uwagi na temat funkcjonowania Kancelarii Warszawskiego Generała-Gubernatora u schyłku XIX wieku

 

Grzegorz Smyk

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Rozstrzyganie sporów administracyjnych w Rosji na przełomie XIX i XX wieku

 

Станислав Богданов

(Российский государственный исторический архив, Санкт Петербург)

Национальный состав правящей элиты Российской империи, на примере придворного штата Николая II

 

Mariusz Kulik

(Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

Rozkaz w procesie decyzyjnym armii rosyjskiej w XIX wieku

 

Artur Górak

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Zasady prowadzenia spraw w kancelarii Starszego Inspektora Fabrycznego guberni warszawskiej

 

Anna Fermus–Bobowiec

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Quasi biurokratyczny aparat zarządu towarzystw kredytowych miejskich w Królestwie Polskim, na przykładzie Towarzystwa Kredytowego miasta Lublina

 

Игорь Николаевич Гребенкин

(Рязанский государственный университет)

Военная бюрократия и революция 1917 года в России

 

Павел Алексеевич Кюнг

(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)

От общественной инициативы к общественной бюрократии. Эволюция управления Военно-промышленными комитетами в России (1915-1918)

 

Лада Руслановна Париева

(Российский Государственный Гуменитарный Университет, Москва)

Документы военных органов Северо-западного правительства (1919-1920), как продолжение бюрократических традиций Российской империи

 

Mariola Szewczak-Daniel

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Organizacja i zasady funkcjonowania zarządu miasta Lublina (1915-1918)

 

Дмитро Миколенко

(Харківський національний університет)

Політична спадщина Стефана Стамболова та деякі принципи функціонування бюрократичного апарату Болгарії у 1894–1920 рр.

 

Biurokracja komunistyczna

 

Елена Александровна Скрипко

(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)

Государственные структуры и Всероссийское общество охраны природы: советская бюрократия и общественные инициативы

 

Олег Витальевич Горбачев

(Уральский федеральный университет, Екатеринбург)

Раннесоветская провинциальная бюрократия: социально-демографический портрет по материалам Всероссийской партийной переписи 1922 года

 

Людмила Николаевна Мазур

(Уральский федеральный университет, Екатеринбург)

«Чужой» - «Свой»: эволюция образа бюрократии в советском художественном кинематографе 1920 – 1930-х годов

 

Мария Борисовна Балова

(Северный «Арктический» федеральный университет, Архангельск)

Командно-административная система управления и развитие военного кораблестроения на Беломорском Севере в период советской индустриализации

 

Роман Любавський

(Харківській національний університет)

Робітник versus бюрократ. Розподіл благ у радянському суспільстві у 1920-1930-ті рокiв (на прикладі м. Харкова)

 

Ирина Вячеславовна Топчиева

(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)

Бюрократическое воздействие на деятельность союзов советских художников в 1941-1945 годы

 

Mirosław Szumiło

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego PPR w Lublinie (1944-1948)

 

Mateusz Mataniak

(Uniwersytet Jagielloński)

Urząd Wojewódzki w Krakowie w początkach powojennej działalności (styczeń-grudzień 1945 roku). Organizacja-kompetencje-personalia

 

Michał Nowakowski

(Uniwersytet Jagielloński)

Sądy administracyjne europejskich państw socjalistycznych po II wojnie światowej (1944/45 – 1952)

 

Tomasz Czarnota

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Protokołowanie i protokolanci w Komitetach Powiatowych PZPR województwa lubelskiego do 1954 roku

 

Dariusz Magier

(Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Archiwum Państwowe w Lublinie)

Czynnik finansowy funkcjonowania organizacji partii komunistycznej w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1989

 

Marek Krzymkowski

(Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)

Prawo do urlopów funkcjonariuszy państwowej służby cywilnej w II Rzeczypospolitej

 

Tomasz Matuszak

(Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim)

Kancelaria wojskowa II Rzeczypospolitej – dziedzictwo zaborów a nowoczesne zarządzanie dokumentacją

 

Jacek Przygodzki

(Uniwersytet Wrocławski)

Komisje dla usprawnienia administracji w Polsce w okresie międzywojennym

 

Piotr Romanowski

(Archiwum Państwowe w Lublinie)

Kancelaria centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych - organizacja, podział zadań, personel, w latach 1918-1939

 

Adam Grzegorz Dąbrowski

(Archiwum Akt Nowych, Warszawa)

Kwestie kancelaryjne i archiwalne we wspomnieniach ministra spraw wewnętrznych Sławoja Felicjana Składkowskiego

 

Wojciech Chudzik

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Centralny Okręg Przemysłowy (1937-1939) - ludzie, urzędy, instytucje i system administracyjny

 

Михаил Александрович Андреев

(Российский государственный гуманитарный университет, Москвa)

Администрация Президента Российской Федерации в 1990-е годы: формирование и укрепление властного института

 

Виктория Дмитриевна Назарова

(Российский государственный гуманитарный университет, Москвa)

Устав муниципального образования, как основной правовой акт местного самоуправления Российской Федерации

Юлия Михайловна Кукарина

(Российский государственный гуманитарный университет, Москвa)

Электронный документ в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации

 

Hadrian Ciechanowski

(Archiwum Państwowe w Toruniu)

Wpływ pruskich ksiąg gruntowych na powstanie elektronicznych ksiąg wieczystych w Polsce

 

Bibliografia cytowanych publikacji

A. Górak

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl